DATUM
Se nedan för varje kapitel
LÄRARE
Ann Svärdfelt
INVESTERING
Se Nedan
PLATS
Online via Fb grupp
ANMÄLAN
Mejla oss, adress hittar du nedan
UTBILDNING MED ANN SVÄRDFELT

Yoga Sutras

Har du varit nyfiken och tittat in lite på Yogans verk där den åttafaldiga vägen finns beskriven och vill gå en ”Cross-over” kurs där du kan få en ökad förståelse för vad Sutrorna vill lära oss – då är det här kursen för dig!

Oavsett om du aldrig läst något i Yoga Sutras men övat på Ashtangayogans ställningar under en tid eller är helt ny i yogan men känner att du redan från start vill få in alla yogans delar så är detta kursen för dig!

På ett energigivande, insiktsbringande och lättsmält sätt guidar Ann dig genom sutrorna till en högre förståelse med utgångspunkt från de tre översättningarna på svenska som vi har att tillgå idag.

Ann kommer lägga upp en liten video varje dag i en facebookgrupp som du får tillgång till efter din anmälan till kursen. Där guidar hon dig igenom sutra för sutra och bjuder in till diskussioner utifrån det perspektiv Ann gått igenom.

Om du avvarar ca 15-20 min varje dag eller om du lyssnar på några inspelningar i taget , det är helt upp till dig. Materialet finns kvar i 30 dagar. Du lyssnar när du vill under dagen, utan att behöva anpassa dig till några fasta tider. Ann kommer dock i största möjliga mån försöka lägga upp innehållet kl 10.00 varje dag i veckan. 

Ann Svärdfelt har studerat och hållit kurser i denna text lika länge som hon har övat på ställningar enligt Ashtangayoga metoden och det är 20 år.

Hon vill uppmuntra yogaelever att prioritera sig själva och att ta utbildning i den takt som behövs för att smälta innehållet. Genom detta nya koncept vill hon göra det enkelt för dig som utövare är fördjupa din förståelse för yogans alla delar.

 

Yoga Sutra innehåller 195 sutror som är indelade i 4 kapitel. Ann börjar kursen med undervisning av kapitel 2.

Kapitel 1 – Samadhi pada

Här får vi en förståelse vad det är vi kan uppnå genom att ägna oss åt dessa yogastudier. Samadhi är den åttonde och sista delen och den kan likställas med Upplysning.

Kapitel 2 – Sadhana pada

I detta kapitel får vi ta del av de olika delarna i yogan, vad de kan erbjuda oss och hur vi ska reflektera och försöka ta in dem o vårt dagliga liv för att känna oss så harmoniska som möjligt. (Vi kommer börja med detta kapitel.)

Kapitel 3 – Vibhuti pada

Man kan erfara att man får tillgång till speciella krafter när man övar på yoga och uppnår högre nivåer av närvaro i sig. I detta kapitel får vi lära oss om det och också om hur tillgången av dessa krafter kan fälla krokben på oss.

Kapitel 4 – Kaivalaya pada

Översätts ofta med Befrielsens yoga. Vad innebär det att leva sitt liv befriad, som en obunden person; en Vairagi? Det får vi kunskap om i detta kapitel.

Din investering (exkl. moms):

2200kr per kapitel

Alla 4 kapitel 6800kr Ord pris om man köper ett kapitel i taget 8800kr. 

Alla 4 kapitel för lärlingar 2200kr. Vill du betala via faktura: kontakta oss kalmar@yogawithasilverlining.com

 

Datum för Kursstart:

Kapitel 2 – Sadhana pada: Finns inspelat att ta del av

Kapitel 1 – Samadhi pada: Finns inspelat att ta del av

Kapitel 3 – Vibhuti pada: 6/6-2024

Kapitel 4 – Kaivalaya pada: 4/8-2024

Denna kurs kommer ligga kvar framöver online och du kan därför starta den när det passar dig!

Vill du köpa kursen ovan, maila Linda E (kalmar@yogawithasilverlining.com) eller Karin (gbg@yogawithasilverlining.com, beroende på vilken shala du tillhör, så skickar vi dig mer information och bjuder in dig till relevant Facebookgrupp. 

Kursliteratur:

Du väljer själv om du vill införskaffa en eller flera av böckerna, eller om du enbart vill delta i kursen via Anns videor och diskussioner i Fb-gruppen.

  • Patanjalis Yoga Sutras; översättning av Jan Fahlmena
  • Själens Blommor, en bok om yoga; översättning av Christer Claus
  • Yoga-Sutra; översättning av Måns Broo