FÖRELÄSNING
Astrologins historia och grunder
FÖRELÄSARE
Christer Claus & Ann Svärdfelt
INVESTERING
300 kr
PLATS
Online, länk Vimeo
EN FÖRELÄSNING OM ASTROLOGI MED CHRISTER CLAUS

Jyoti Shastra

En föreläsning där du får höra mer om varför astrologi fungerar!

Vill du höra om varför yogautövare har större förmåga att förstå sitt eget horoskop?
 
Christer uppmuntrar alla yogautövare att bli sina egna astrologer. Han berättar om hur man kan förstå sin livsväg (Dharma) bättre genom att titta närmare på soltecknet i förhållande till ascendenten och månen.
 
Christer kommer också berätta om historiken och olika förklaringaringsmodeller.

Astrologi är läran om ljuset. Ljuset söker de som söker ljuset. Astrologin visar det kosmiska ljusets förändringar över tid. På ett personligt plan visar det sig i astralkroppen och på ett globalt plan omfattar det jordens astralfält.

Astrologin är också läran om korrespondenser mellan olika fenomen som kvinnans menstruation och månens kretslopp. Det handlar om ljusflöden och inte hur planeterna påverkar oss utifrån sin position. Det är ett ljusflöde som är stämt i olika ljustonarter. Det vi ser i en regnbåge är en del av det kosmiska ljuset.

En del människor kan ta till sig vissa flöden av höga ljustoner, andra inte. Ju grumligare astralkropp, desto mindre ljusflöde kan en person ta till sig.

Astrologin handlar om hur de energifält som uppstår i ljusflödet, kan påverka människan och hennes karma. Blockerade och onda personer har dåligt insläpp av ljusflöden.

Föreläsningen kommer spelas in, så du har möjlighet att lyssna flera gånger. Kanske kommer du på en fråga i efterhand som du vill ställa till Christer Claus. Då ingår det i priset att höra av sig till honom.

Föreläsningen är som ett seminarium där deltagarna också kan ställa frågor direkt. Den varar i 1,5 timme. Ann Svärdfelt kommer även vara med och ställa en del frågor.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att boka ett kortare Dharma samtal med Christer där han utifrån ditt horoskop ger dig insiktsfulla råd.

Delar av det Christer kommer prata om finns att läsa i hans bok: Den ockulta vägen.

Köp av föreläsningen

Vill du ta del av ovan föreläsning så maila Linda E (kalmar@yogawithasilverlining.com) eller Karin (gbg@yogawithasilverlining.com så skickar vi dig en länk som du kan använda obegränsat antal gånger.

Din investering: 300 kr

SWISH

Kalmar: 123 347 83 10

Göteborg: 123 296 07 89

Datum & Tid: 7 April, 16.00-17.30

Din investering: 300 kr