STILLA DITT SINNE & LÄR KÄNNA DIG SJÄLV!

Meditation & Yogafilosofi

MINDFULNESS, SJÄLVKÄNNEDOM & PERSONLIG UTVECKLING

Meditationens Verktyg

Att stilla vårt sinne är en av förutsättningarna för att vi ska kunna uppleva yoga enligt Patanjalis uråldriga verk – Yoga Sutras. En stund i närvaro. I kontakt med oss själva. En stund i stillhet. Att bara vara. 

Meditationen är en viktig del av Ashtangayogans Åttafaldiga Väg. Steg 5-8 handlar just om olika nivåer av meditation. Att lära oss att stilla vårt sinne är liksom vår praktik på mattan (asanas) en resa. För att lära oss detta måste vi öva på samma sätt som vi måste träna våra muskler om vi vill bli starka. Öva på att lugna våra tankar, släppa taget om vårt sinne istället för att låta det styra vårt liv. Detta är något vi gör på vår matta i vår yogapraktik men även i mer stilla mindfulness och djupare meditationsstunder. 

Meditationen är även ett fantastiskt sätt att utvecklas som person, att förstå sig själv, omvärlden och ja, livet lite bättre. Ett fint verktyg mot ett liv i balans. Mer meningsfullhet, glädje och frihet.  

DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

Meditationens Steg

Se de fyra sista stegen i den åttafaldiga vägen nedan. 

5. Pratyahara – Tillbakadragande, kontroll av våra sinnen – det vi i väst brukar kalla mindfullness, att öva oss på att vara här och nu och kontrollera våra sinnen

6. Dharana – Koncentration, ett medvetet närvarande där vi kan kontrollera vårt sinne och hålla detta tillstånd en längre tid

7. Dhyana – Meditation, reflektion. Ett fördjupat tillstånd där vi blir ett med oss själva och det objekt eller tillstånd vi mediterar på

8. Samadhi – Förening, djupare nivå av meditation där en förening med oss själva och universum sker. Vi får en djupare förståelse för oss själva, omvärlden och når en högre medvetandenivå

Vi har flertalet meditationskurser varje termin och även våra månatliga Ny- och fullmåne meditationer som du kan läsa mer om under Våra Kurser & Våra Klasser.

REFLEKTION, SJÄLVSTUDIER & EN ÖKAD FÖRSTÅELSE

Yogafilosofins Värld!

Yogafilosofin bjuder in oss till en så spännande värld. En värld där vi får göra en djupdykning i oss själva utanför yogamattan genom studier och reflektion. Genom att studera Yoga Sutras och andra uråldriga yogiska skrifter ökar vi förståelsen för oss själva, för livet och får verktyg som vi kan använda i vardagen för att underlätta vardagen och göra livet lite härligare. För att må bättre och få uppleva mer glädje.

Yogafilosofin har en central roll i Ashtangayogan då de två första delarna av den åttafaldiga vägen – Yamas & Niyamas – hör till yogafilosofin.

Yamas 5 principer berör hur vi ska förhålla oss mot andra och oss själva. Att exempelvis inte bruka våld på oss själva genom att göra saker som vi inte vill eller orka, att lära oss att lyssna på vår egen sanning istället för att göra det som andra gör, som samhället uppmanar oss till. 

Niyamas vägleder oss i hur vi ska ta hand om oss själva. Att se till att vi har ett rent sinne, att vi skapar och ger oss själva tid för de där välgörande rutinerna som får oss att må bra även på insidan, såsom vår yogapraktik och stunder i stillhet men även att se allt det fina runt omkring oss. Att vara tacksamma för allt vi har istället för att alltid sträva efter mer. 

Läs mer om våra olika kurser inom Yogafilosofi HÄR.