STILLA DITT SINNE & LÄR KÄNNA DIG SJÄLV!

Meditation & Yogafilosofi

MINDFULNESS, SJÄLVKÄNNEDOM & PERSONLIG UTVECKLING

Meditationens Verktyg

Att stilla sinnet är en av förutsättningarna för att man ska kunna uppleva yoga, enligt Patanjalis uråldriga verk – Yoga Sutras. En stund i närvaro. I kontakt med oss själva. En stund i stillhet. Att bara vara. 

Meditationen är en viktig del av Ashtangayogans åttafaldiga väg. Steg 5–8 handlar just om olika nivåer av meditation. Att lära oss att stilla vårt sinne är precis som vår praktik på mattan (asanas) en resa. För att lära oss detta måste vi öva på samma sätt som vi måste träna våra muskler om vi vill bli starka. Vi behöver öva på att lugna våra tankar, släppa taget om vårt sinne istället för att låta det styra vårt liv. Detta är något vi gör på mattan i vår yogapraktik men även i mer stilla mindfulness- och djupare meditationsstunder. 

Meditationen är även ett fantastiskt sätt att utvecklas som person, att förstå sig själv, omvärlden och ja – livet lite bättre. Ett fint verktyg mot ett liv i balans. Mer meningsfullhet, glädje och frihet.  

DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

Meditationens Steg

Nedan ser du de fyra sista stegen i den åttafaldiga vägen.

5. Pratyahara – tillbakadragande, kontroll av våra sinnen – det vi i väst brukar kalla mindfulness, att öva oss på att vara här och nu och kontrollera våra sinnen

6. Dharana – koncentration, ett medvetet närvarande där vi kan kontrollera vårt sinne och hålla detta tillstånd en längre tid

7. Dhyana – meditation, reflektion. Ett fördjupat tillstånd där vi blir ett med oss själva och det objekt eller tillstånd vi mediterar på

8. Samadhi – förening, djupare nivå av meditation där en förening med oss själva och universum sker. Vi får en djupare förståelse för oss själva, omvärlden och når en högre medvetandenivå

Vi erbjuder flera meditationskurser varje termin och samt månatliga ny- och fullmånemeditationer som du kan läsa mer om under Våra Kurser och Våra Klasser.

REFLEKTION, SJÄLVSTUDIER & EN ÖKAD FÖRSTÅELSE

Yogafilosofins Värld!

Du som vill lära dig mer om yogafilosofi har verkligen något spännande att se fram emot – det är en fascinerande och insiktsfull värld!  En värld där vi djupdyker i oss själva utanför yogamattan genom studier och reflektion. Genom att studera Yoga Sutras och andra uråldriga yogiska skrifter ökar vi förståelsen för oss själva och för livet samt förses med verktyg som kan underlätta vardagen och göra livet lite härligare. För att må bättre och få uppleva mer glädje, helt enkelt!

Yogafilosofin har en central roll i Ashtangayogan då de två första delarna av den åttafaldiga vägen – Yamas och Niyamas – hör till yogafilosofin.

Yamas fem principer berör hur vi ska förhålla oss mot andra och oss själva. Att exempelvis inte bruka våld på oss själva genom att göra saker som vi inte vill eller orkar, att lära oss att lyssna på vår egen sanning istället för att göra det som andra gör eller samhället uppmanar oss till. 

Niyamas vägleder oss i hur vi ska ta hand om oss själva. Att se till att vi har ett rent sinne, att vi skapar och ger oss själva tid för de där välgörande rutinerna som får oss att må bra även på insidan, såsom vår yogapraktik och stunder i stillhet men även att se allt det fina runt omkring oss. Att vara tacksamma för allt vi har istället för att alltid sträva efter mer. 

Läs mer om våra olika kurser inom yogafilosofi HÄR.