ÖKA VÄLBEFINNANDET OCH FÅ TILLBAKA KONTAKTEN MED DIG SJÄLV

Medberoendestöd

LÄK DIG SJÄLV MED GRUPPSAMTAL TILLSAMMANS MED YOGA

Yoga och psykologi

Är du anhörig till någon med beroendeproblematik och/eller någon som lider av psykisk ohälsa? Medberoende kan visa sig i form av att du lättare sätter andras känslor, önskningar och behov före dina egna. Du vill kontrollera människor eller situationer i din omgivning, har svårt att sätta gränser eller känner skam och skuld inför din historia. Det kan även vara lättare för dig att själv hamna i ett beroende, eller att dras till relationer där du tar denna roll som medberoende.  

Oavsett om du själv kämpar med medberoende eller är intresserad av att stödja någon i din närhet, är denna kurs en möjlighet att lära dig och växa tillsammans med andra som delar liknande erfarenheter och mål. Tillsammans kommer vi att utforska vägen till läkning och personlig utveckling med hjälp av evidensbaserade metoder tillsammans med yogans fantastiska verktyg.

Sara är utbildad beteendevetare och yogalärare. Hon kommer dela med sig av sin historia som medberoende under hennes uppväxt och hur hon har tagit sig ur det. Det är ett ypperligt tillfälle för dig att förstå att du aldrig är ensam i det du går igenom. Är du redo för att komma ut ur ditt skal, försonas med din historia och komma i kontakt med dig själv igen?

Kursens innehåll

Kursen är speciellt utformad för att hjälpa dig som är redo att skapa en bättre och tryggare relation till dig själv med hjälp av yoga och gruppsamtal. Gruppsamtalen grundar sig i ACT – Acceptance and Commitment therapy samt utformat material med avseende till de negativa aspekter som medberoendet kommer med.

Under kursens gång kommer du att få lättare hemuppgifter för att bli medveten om dina ogynnsamma beteendemönster, men även öva på hur vi kan ändra på dessa för att leva ett mer meningsfullt liv. Kursen väver in yogans fantastiska verktyg, där vi kommer att utöva asanas (yoga-positioner) som utgår från ashtanga och yinyoga, samt mindfulness och meditation.

När vi är i kroppen kan vi komma i kontakt med oss själva för att låta allt landa, läka och återhämta kroppen och sinnet. Du behöver inte ha testat dessa yogaformer innan du anmäler dig. Syftet är att fokusera på andetaget och få tillbaka kontakten med dig själv igen, där vi släpper prestation och perfektion.

Du kommer få mer kunskap och inblick i följande:

  • Självkänsla
  • Vad är medberoende, psykisk ohälsa & beroende?
  • Gränssättningar
  • Livsmönster
  • Anknytningsteorier
  • Sorg
  • Kärlek & mod
  • Yoga, mindfulness och medveten närvaro
  • Självmedkänsla

Detta är en kurs som utförs i grupp, där vi även kommer diskutera i grupp. Det är inget krav på att behöva prata inför alla, bara genom att lyssna kan vara kraftfullt att få höra att vi inte är ensamma om det vi går eller har gått igenom. Trots att personen som missbrukade eller var psykisk sjuk inte finns i ditt liv längre, så sitter beteendemönster kvar i oss om vi inte arbetar bort det. Om du tvekar eller har frågor om kursen så kan du meddela: sarah@yogawithasilverlining.com

Det är vanligt att tro att man inte mår ”tillräckligt” dåligt i ett medberoende, och därför blir kursen ännu mer lämpad för just dig. Kanske du känner igen dig i någon av de ovanstående beteenden? Kursen innefattar 16 träffar och startar med ett individuellt samtal för att se vad du har för behov.

Investering

Terminskurs 16 ggr

Datum & tid: Måndagar 18.45-20.00

Start 26/8-9/12

 

På plats: 6600 kr

Online: 5900 kr

Early bird-erbjudande! Boka innan 1 juli och få 600kr rabatt!

Bokning

Kontakta Sara H på 073-350 07 25 eller mejla sarah@yogawithasilverlining.com

Du kan även boka direkt via Mindbody. 

Thorburnsgatan 5, 41264 Göteborg

 

 

Varmt välkomna!

Sara