DATUM
3-6 Oktober
TID
Se tider nedan
LÄRARE
Linda V & Linda E
INVESTERING
6 000 kr (inkl moms)
PLATS
Göteborg & Zoom
EN INBLICK I YINYOGANS VÄRLD & GRUNDER

Yinyogalärarutbildning Grund

Vår grundutbildning där du får en förståelse för yinyogans grunder. En perfekt utbildning för dig som vill börja hålla yinyogaklasser men även för dig som vill fördjupa dig för egen del. 
 
Den egna praktiken är alltid grunden inom yogan, oavsett om du är lärare eller elev. Under denna modul kommer därför fokus ligga på just praktik och utövande av våra härliga och helande yinyogaställningar. Du kommer få landa in välgörande yinyogapass och meditationer, få en förståelse för hur ställningarna kan anpassas samt dess effekter. 
 
Praktiken kommer varvas med föreläsningar om olika ämnen. Under denna modul så har vi två gästföreläsare, Deirdre Brigid Murray (vår fascia) och Malena Billeqvist (kinesisk medicin). 
 
Denna moduls omfattning
Du kommer att få en grundförståelse för nedan:
– Yinyogans och yogans historia, tradition 
– Yinyogans grunder och dess effekter
– Ställningarna och dess effekter
– Vår kropp, tankar & känslor. Hur allt hänger ihop enligt yogan
– Vår fascia och yinyogan
– Kinesisk medicin & yinyogan
– Vårt chakrasystem & yinyogan
– Mindfulness & meditation från det yogiska perspektivet
– Att vara lärare:  Vad innebär det?
– Hur du sätter ihop olika yinyogapass
 
Utöver dagarna på plats i Göteborg eller via Zoom så innehåller denna modul självstudier av det kompendium som du får innan kursstart samt utvalda böcker. En lista med förslag på kurslitteratur skickas även den ut innan kursstart. 
 
Fortsatt stöd efter slutförd utbildning ingår vilket gör att du kan höra av dig till oss med frågor och funderingar och få hjälp under början av din yogalärarresa.  
 
Vi kommer ha en Facebook-grupp där vi delar information och där du kan ställa frågor och interagera med övriga deltagare.
 
Hemuppgift och lett yinyogapass
Efter utbildningsdagarna får du en hemuppgift som du ska slutföra hemma. Hemuppgiften är en sammanfattning av det vi har gått igenom. Utöver hemuppgiften ska du även sätta ihop ett eget yinyogapass med enklare meditation. Passet ska spelas in eller hållas på plats i vår shala för att få feedback och input från oss. Både hemuppgift och yinoygapass ska vara slutfört inom två månader efter utbildningsdagarna. 
 
Diplom
Efter genomförd utbildning erhålles ett diplom. För att erhålla detta krävs följande: 
– Deltagande på alla dagar under utbildningstillfället
– Godkänd hemuppgift
– Godkänt yinyogapass 
 
Preliminärt schema
Torsdag 3/10
16.00- 20.00
 
Fredag 4/10 – Söndag 6/10
09.00 – 17.00
 
Din investering: 6 000 kr inkl moms. Anmälningsavgift om 2 000 kr betalas vid anmälan. Resterande del betalas senast 3 veckor före kursstart. Anmälan görs vi här via vår hemsida eller Mindbodys app och är bindande. 
 
När du anmäler dig kommer du få en bekräftelse på din anmälan där du också hittar Zoomlänken till kursen om du deltar online.