sittande meditation yoga with a silver lining, yoga kalmar, yoga göteborg
DATUM
HT 2024, Datum kommer inom kort
TID
Se Nedan
LÄRARE
Linda V & Linda E
INVESTERING
Se Nedan
PLATS
Shala Jord, Kalmar
FÖRDJUPNING 1 - MINDFULNESS & MEDITATION ENLIGT DET YOGISKA PERSPEKTIVET

Mindfulness & Meditation

HÖSTEN 2024

HÅLL UTKIK – DATUM KOMMER INOM KORT

 

Varmt välkommen in i meditationens spännande värld tillsammans med oss. En fördjupningskurs för dig som har gått Yinyoga Grund hos oss och som nu vill fördjupa dig inom meditationens värld  men även för dig som har gått andra kurser eller vill gå denna kurs för egen räkning.

En helgkurs där vi kommer varva teori och praktik. Med avstamp i yogafilosofin och den åttafaldiga vägen i Patanjalis Yoga Sutras kommer du få en förståelse för meditationens grunder, roll och betydelse samt olika meditationsmetoder inklusive Yoga Nidra.

 

Själva meditationspraktiken kommer ta en stor plats under utbildningen och vi kommer blanda föreläsningar och diskussioner med att meditera tillsammans. Du kommer även få öva på att leda meditationer själv.

Utöver det vi går igenom under dessa dagar kommer du få tillgång till ett kompendium med kursens innehåll och en verktygslåda med inspelade meditationer att ta med dig till dina klasser eller till din egen praktik.

Efter denna helg ska en hemuppgift slutföras innefattande både teori och att guida en meditation.

 

Kursens upplägg

Kursen kommer innehålla följande:

  1. Meditationens bakgrund, historik och grunder
  2. En inblick i yogafilosofins grunder och meditationens roll inom yogan
  3. Meditationens effekter på vår hälsa och välmående från ett yogiskt perspektiv men även från västerländsk forskning
  4. En verktygslåda med olika meditationer och metoder
  5. Egen upplevelse av meditationens värld

En Facebook-grupp kommer skapas där vi lägger upp material men där deltagarna även kan hålla kontakten och ställa frågor. Sex månaders mentorskap ingår i kursen vilket innebär att ni även efter kursen kan ställa frågor och få input och hjälp när det gäller att leda meditationer.

Kursen omfattar 15 timmars lärarledd undervisning och cirka 5 timmars egenstudier.  

 

Diplom & genomförande

Kursen är genomförd och diplom erhålles när eleven har:

  1. Deltagit på hela helgkursen
  2. Lämnat in hemuppgiften och fått godkänt på denna
  3. Skapat och lett en guidad meditation och fått feedback på den.

Varje deltagare får diplom efter godkänd kurs. Diplom delas dock ut enbart till de som gör alla 3 proven.

 

Anmälan mm

Datum: KOMMER INOM KORT.

Mer exakta tider och information skickas ut senast 2 veckor innan kursen. 
 

Din investering: 5 500 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företagare). Anmälningsavgift om 2000 kr betalas vid anmälan. Resterande del betalas senast 2 veckor före kursstart. Anmälan görs vi här via vår hemsida eller Mindbodys app.