DATUM
Start 6 Juni
TID
Se Nedan
LÄRARE
Ann Svärdfelt
INVESTERING
Se Nedan
PLATS
Online
ONLINEUTBILDNING MED ANN SVÄRDFELT

Yoga Sutras kap 3; Vibhuti Pada

Den 6/6 fortsätter Ann Svärdfelt online föredragen om de olika kapitlen i Yoga sutra.

I denna omgång kommer hon gå in på det 3:e kapitlet; Vibhuti pada.

 

Vi får i detta kapitel lära oss om våra urkrafter och hur vi kan väcka dem till liv, samt vad som kan hända när dessa väcks till liv.

Det i sig ger en känsla av ett frö till Samadhi – det sista steget i den åttafaldiga vägen och kallas för Sabeeja Samadhi.

 

Vad kan Vibhuti Pada ge dig förståelse för?

De är resultatet av det arbete vi har gjort med oss själva, där vikten av stillhet och stadighet beskrivs.

Vi får lättare att se på saker ur ett sattviskt perspektiv och intuitionen ökar.

Vi frigör oss från Karma och får kunskap om när viss Karma ska betas av.

Vi kan få upplevelser av en annan människas mentala kropp och väcker upp både vänlighet och styrkan i oss.

Astrologiska kunskaper kommer till oss.

Vi får mer förståelse för hur vi fungerar fysiskt.

Upplevelser av starkt ljus kan komma när Kurma nadi balanseras. (Vagus nerven)

Vi börjar förstå CITTA bättre.

Allt händer av sig själv i ett flöde och i samklang med var vi befinner oss.

Vi kan lära oss förstå hur elementen påverkar oss, vilken aura vi har och vi hör det som inte hörs.

 

Om du vacklar i din Tapas, lyssna på detta omvälvande kapitel i Yoga sutra! Du kommer tända dig själv helt säkert till en högre låga.

 

Alla kan vara med på kursen!

Ann kommer varje dag att lägga upp en kortare video på ca.15-20min i en Fb-grupp där hon går igenom några sutror åt gången. Du kan kolla på dem live eller i efterhand, när det passar dig bäst.

 

Man kan delta enbart i detta kapitel, eller utöka efter hand med ett ett eller två kapitel till som man kan lyssna på när man vill. Alla delar finns inspelade.

 

 

Har du varit nyfiken och tittat in lite på Yogans verk där den åttafaldiga vägen finns beskriven och vill gå en ”Cross-over” kurs där du kan få en ökad förståelse för vad Sutrorna vill lära oss – då är det här kursen för dig!

Oavsett om du aldrig läst något i Yoga Sutras men övat på Ashtangayogans ställningar under en tid eller är helt ny i yogan men känner att du redan från start vill få in alla yogans delar så är detta kursen för dig!

På ett energigivande, insiktsbringande och lättsmält sätt guidar Ann dig genom sutrorna till en högre förståelse med utgångspunkt från de tre översättningarna på svenska som vi har att tillgå idag.

Ann kommer lägga upp en liten video varje dag i en facebookgrupp som du får tillgång till efter din anmälan till kursen. Där guidar hon dig igenom sutra för sutra och bjuder in till diskussioner utifrån det perspektiv Ann gått igenom.

 

Yoga Sutra innehåller 195 sutror som är indelade i 4 kapitel. Ann börjar kursen med undervisning av kapitel 2.

Kapitel 1 – Samadhi pada

Finns inspelad att ta del av.

Här får vi en förståelse vad det är vi kan uppnå genom att ägna oss åt dessa yogastudier. Samadhi är den åttonde och sista delen och den kan likställas med Upplysning.

Kapitel 2 – Sadhana pada

Finns inspelad att ta del av.

I detta kapitel får vi ta del av de olika delarna i yogan, vad de kan erbjuda oss och hur vi ska reflektera och försöka ta in dem o vårt dagliga liv för att känna oss så harmoniska som möjligt. (Vi kommer börja med detta kapitel.)

Kapitel 3 – Vibhuti pada

Start 6 Juni

Man kan erfara att man får tillgång till speciella krafter när man övar på yoga och uppnår högre nivåer av närvaro i sig. I detta kapitel får vi lära oss om det och också om hur tillgången av dessa krafter kan fälla krokben på oss.

Kapitel 4 – Kaivalaya pada

Start 4 Aug

Översätts ofta med Befrielsens yoga. Vad innebär det att leva sitt liv befriad, som en obunden person; en Vairagi? Det får vi kunskap om i detta kapitel.

 

Din investering (exkl. moms):

2200kr per kapitel

Alla 4 kapitel 6800kr Ord pris om man köper ett kapitel i taget 8800kr. 

Alla 4 kapitel för lärlingar 2200kr.

Vill du betala för alla fyra kapitel eller betala via faktura: kontakta oss kalmar@yogawithasilverlining.com

 

Kursliteratur:

Du väljer själv om du vill införskaffa en eller flera av böckerna, eller om du enbart vill delta i kursen via Anns videor och diskussioner i Fb-gruppen.

  • Patanjalis Yoga Sutras; översättning av Jan Fahlmena
  • Själens Blommor, en bok om yoga; översättning av Christer Claus
  • Yoga-Sutra; översättning av Måns Broo