EN TRANSFORMERANDE RESA FÖR KROPP, SINNE & SJÄL!

Fördjupningsprogram Ashtangayoga

Allmänt om programmet

Nu lanserar vi Fördjupningsprogrammet! Ett program inspirerat av vårt djupgående lärlingsprogram, där du får utveckla din förståelse för yogan och dess kraftfulla verktyg.

Ett program för dig som vill fördjupa din förståelse för yogans delar, uppleva och ta till dig Ashtangayogans härliga & transformerande värld – men som inte vill utbilda dig till yogalärare. Programmet bygger helt på dina förutsättningar, där du genomför varje steg  i den takt som passar dig och din situation. 

Här ligger fokus på just Dig och Din utveckling med yogans verktyg som grund. 

 

Alla kan delta i detta program. Det enda som krävs är att du har en nyfikenhet på yogans värld och vill avsätta lite mer tid för dig själv och de självstudier som programmet är uppbyggt på. Du väljer själv hur många steg du vill gå.

 

Programmets innehåll

Under respektive steg kommer du få fördjupa dig inom några av Ashtangayogans många spännande delar såsom dess tradition och historia, yogafilosofins grundläggande koncept, vår asanapraktik och dess effekter och vårt energi- och chakrasystemet.

Steg 1 –  Yogans åttafaldiga väg, Ashtangayogans historia och Chakrasystemet

Steg 2 – Yoga Sutras andra kapitel – Sadhanapada, vårt Energi- och Chakrasystem och Yogans historia sedan start

Steg 3 – Mer info kommer

 

Programmet bygger på egenstudier, där du tar dig igenom uppgifterna i din egen takt med stöttning och guidning från oss! Vi har regelbundna samtal med dig där vi går igenom dina hemuppgifter, på plats eller via telefon – det som passar dig bäst.

Tidsåtgången för varje steg avgörs av din livssituation och hur mycket tid du vill ägna åt programmet, maximalt bör varje steg ta 3 månader.

 

Under vår- & höstterminen så anordnar vi en gång i månad en gemensam träff för alla som genomför Fördjupningsprogrammet – där får du ta del av både föreläsningar, fina diskussioner och samtal.  Du får där även uppleva de olika delarna av yogans åttafaldiga väg, så som asanaspraktik, meditationer & andningsövningar.

 

Det kommer även finnas en gemensam FB-grupp där vi regelbundet kommer posta inlägg om de ämnen som hemuppgifterna berör och där alla deltagare kan dela frågor och inspiration.

 

Lärare

Lärare i fördjupningsprogrammet är Linda V & Linda E.

Vi arbetar idag heltid med yogan och brinner båda två för att sprida dess verktyg till fler! För att fler ska få upptäcka denna fantastiska & transformerande resa, för att hitta balansen i livet.

Du kan läsa mer om oss här.

 

Din Investering: 

Din investering: 4 000 kr/steg.

Deltagare får 10% på köp av YWSL Medlemsskap samt våra 20 och 30-klippkort under den terminen som de deltar i programmet.

OBS! Vid köp av medlemsskap och klippkort via Epassi erhålles endast 5% rabatt.

 

Anmälan

Du väljer själv när du vill starta och anmäler dig genom att mejla oss; kalmar@yogawithasilverlining.com